0,00
0

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

   1. Evenement: een hardloopwedstrijd georganiseerd door Doede Jaarsma communicatie, te weten: Molenwijkrun.
    a – In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
    b – Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
    c – Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
    Evenement.
    d – Organisator: de rechtspersoon waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
   2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

 

 Artikel 2: Deelname

   1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
   2. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
   3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer op eigen risico.
   4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan een derde.
   5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
   6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats, indien en voor zover zulks is gedekt onder de door de Organisator afgesloten evenementenverzekering en onder aftrek van administratiekosten. De administratiekosten bedragen € 0,50 per inschrijving.
   7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
   8. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
  1.  
0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar inschrijven